KALİTE POLİTİKASI

 • Müşterilerimizin istek ve beklentilerini anlamak,

 • • Savunma sektöründeki gelişmeleri takip etmek,

 • • Süreç tabanlı bir kalite yönetim sistemi kullanmak,

 • • Verimliliği arttırmak,

 • • Çalışanlarımız ile birlikte kaliteden sorumlu olmak,

 • • Eğitim ile yetkinliklerimizi arttırmak,

 • • Tüm faaliyetlerimizi sürekli iyileşme ve gelişme anlayışına uygun olarak gerçekleştirmek,

 • • Faaliyetlerimizde yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uymak,

 • • Müşteri beklentilerine uygun kaliteye sahip ürün ve hizmetler sunmaktır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

KLC Savunma Sanayi A.Ş. olarak, enerji ve doğal kaynakları en uygun şekilde kullanmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi, kirliliği önlemeyi, ilgili yasal mevzuata ve diğer şartlara uymayı ve çevre ile ilgili her türlü konuda sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.
Bu doğrultuda bizler:

 • Çevre konusunda dikkate alınacak hususları tüm faaliyetlerimizde gözden geçireceğiz.
 • Çevresel mevzuatları ve yönetmelikleri minimum gereklilikler olarak kabul edeceğiz.
 • Çalışanlarımızı sürdürülebilir bir gelişime katkı sağlamaları için ferdi sorumluluk üstlenecek şekilde teşvik edecek ve yetkilendireceğiz.
 • Çevresel performansımızı devamlı geliştireceğiz.