İK

KLC SAVUNMA A.Ş. Olarak ; 

  • Ülkemiz ve kuruluşumuz için var olan ekonomik koşullar dikkate alınarak ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımları zamanında ödemek,
  • Çalışan Memnuniyeti Sonuçlarını dikkate alarak çalışanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Çalışanlar için gerekli yasal koşulları yerine getirmek,
  • Kuruluşun ihtiyaç duyduğu niteliklerde eleman seçimini, geliştirilmesini, değerlendirilmesini ve ödüllendirilmesini gerçekleştirmek,
  • Sahip olduğu kilit personeli uzun süreli istihdam etmek, Uzun vadeli bir personel planı yerine yıllık personel planı yapmak
  • Kısa süreli, uzmanlık gerektirmeyen geçici işler için kısa süreli personel sözleşmeleri yapmak.