İK

KLC SAVUNMA SANAYİ A.Ş. İK Politikası ; 

  • Ülkemiz ve kuruluşumuz için var olan ekonomik koşullar dikkate alınarak ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımları zamanında ödemek,
  • Çalışan Memnuniyeti ve bağlılığı sonuçlarını dikkate alarak çalışanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Çalışanlar için gerekli yasal koşulları yerine getirmek,
  • Kuruluşun ihtiyaç duyduğu niteliklerde eleman seçimini, geliştirilmesini, değerlendirilmesini ve ödüllendirilmesini gerçekleştirmek,
  • Sahip olduğu kilit personeli uzun süreli istihdam etmek.