KURUMSAL

DEĞERLERİMİZ

 

Güvenilirlik

Paydaşlarımız bizi güvenilir bulurlar, ürün ve hizmet taleplerinin en uygun şekilde karşılanacağından emindirler. 

Yetkinlik

Sürekli gelişen bilgi ve tecrübemiz, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için en üst seviyededir.

Sürekli Gelişim

Kurumsal ve kişisel olarak sürekli gelişmeye açığız. Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize en uygun şekilde sağlayabilmek için süreçlerimizi ve yeteneklerimizi sistematik olarak daha ileri seviyelere yükseltiriz.

Kalite Odaklılık

Tüm üretim süreçleri ve kurumsal süreçler ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine göre yürütülür. Müşteri kalite isteklerini karşılamak, verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek için sürekli iyileştirme çalışmaları yapılır.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimize beklenen değerde ürün ve hizmet sunmak, tüm çalışanlarımızın benimsediği anlayıştır. Üretim ve hizmetleri sağlarken her aşamada müşterimizle empati kurarız.

Çözüm Odaklılık

Çözüm ortağı olma hedefimizle paralel olarak müşterilerimizin zorlayıcı istekleri bizi çözüm üretmek için hırslandırır. Sahip olduğumuz imkânları kullanmakla birlikte olası alternatif çözüm yöntemlerini bulur ve uygularız.